פרשת קדושים

פרשת קדושים

פרשתנו מפגישה אותנו פעם נוספת, מיני רבות, בנושא הטיפול בגר שבארצנו; וכך כתוב: "וכי יגור איתך גר בארצכם לא תונו אותו; כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני ד' אלקיכם:" (ויקרא יט/לג-לד).

אדם שאינו "מקומי" במקום בו הוא מתגורר נקרא בלשון המקרא "גר" ואליו מתייחסת התורה כ- 48 פעמים בהקשרים שונים.

מהכינוי הזה ("גר") לא נדע פרטי אפיון נוספים, על כן נאלצים אנו להיעזר במקורות של תורה שבעל פה בהם חז״ל מבדילים בין "גרי- צדק" ו"גרי-תושב", שניהם ראויים להסתפח לתושבי ארצנו בני אברהם, יצחק ויעקב אבל במעמד שונה.