מאמרים

פרשת אמור

פרשתנו השבוע מפרטת אותם הזמנים שבהם הופיע הקב״ה בטובו וכתוצאה מכך זכינו לחרות פיסית(פסח); וכן לחירות רוחנית- תרבותית(שבועות- זמן מתן תורתנו); ועוד להשגחה מיוחדת של הגנה ומלוי צרכים אנושיים בהוויה -מדברית במשך 40 שנה ,עד כניסתנו לארץ נושבת (סמל הסוכות). מלבד החירויות הנ״ל זכתה אומתנו גם להופעה אלוקית מיוחדת כאשר שחררנו ד׳ מכבלי חטא העגל על ידי מתן לוחות שניים וכריתת ברית- תורה מחודשת. תאריך האירוע הזה הינו עשירי לחודש השביעי(תשרי) והוא נשאר לדורות עולם בתבנית של יום הכיפורים, בו האדם בישראל משתחרר מהשעבוד העצמי המוטל עליו במשך כל ימות השנה ע״י הקנאה, התאווה ורדיפת הכבוד המביאים לידי חטא. עוד מועד אחד צוין בפרשתנו והוא ״האחד בחודש השביעי״ המוכר לנו על פי התורה שבעל פה כראש השנה הסולרית ובו נבר

פרשת אחרי מות קדושים

קדושתו של הקדוש ברוך הוא אמורה לבא לידי בטו׳ ב- 3 מימז־ים של עולמנו; במימד המקום, במימד האדם, הנברא בצלמו וכדמותו, ובמימד הזמן. לשם כך בחר בורא עולם עבור כל אחד מהמימדים הנ״ל שלשה מוקדים בהם תתרכז הקדושה במיוחד, ועל ידם תתברר הימצאותו ונוכחותו(ית"ש) לכל באי עולם; ובתקוה שבירור זה יעוררם להידבק בו על מנת להתברך ממנו. במימד המקום נבחר בית המקדש שבירושלים, ומקודם את המשכו (בהיות ישראל במדבר); במימד האדם נבחר עם ישראל שזכה להתגלות עוצמתית וחד-פעמית בהר סיני; ובמימד הזמן נבחרו השבת ומועדי ישראל. בספר ויקרא המכונה גם "ספר הקדושה" מפורטים רוב דיני שלושת המוקדים הקדושתיים האמורים כאן ובאמצע פרשתם השבוע נמצא המעבר המפריד בין העסוק בקדושת המשכן לזה של קדושת האדם בישראל. נפתח הנושא החדש בלשון של פקודה

פרשת תזריע-מצורע

בס"ד. ספר ויקרא מכונה גם "ספר הכהונה" או "ספר הקדושה", כי בחלקו הגדול ישנן הוראות לכהנים כיצד לנהוג בבואם לעבוד במשכן (במקדש) ה'. כלולות בהוראות הללו גם הנחיות המגבילות את הכניסה למקדש במצבים מסוימים הקרואים מצבי טומאה. בשתי הפרשיות המחוברות שנקרא השבת בתורה (תזריע-מצורע) וכן בזו שקראנו לפני שבוע(שמיני), מרוכזים רוב מצבי הטומאה המרחיקים את האדם ממקדש ה'. כל עיון בפרשיות הללו לא יגלה את הסוד המלא הכמוס במושג "הטומאה". אולם ישנם שני דברים הבולטים לעייני הבוחנת. הראשון הוא, שיש קשר הדוק בין המוות והטומאה. קשר זה מתבטא לא רק בזה שהאדם המת מסווג בהלכה כ"אבי אבות הטומאה", אלא גם מהעובדה של שאר בעלי החיים המפותחים- בחייהם אינם מטמאים ; בו בזמן שבמיתתם רובם מטמאים. וכן בשרצים - אותם שמונה מינים ה

מומלץ!
בחר רב
בחר נושא

זמני התפילות במכון

ימים א' – ה'

שחרית 6:15
ראש חודש 6:00

מנחה

מנין ראשון 13:15,

מנין שני 20 דק' לפני שקיעה

ערבית

מנין ראשון 20 דק' אחרי שקיעה,

מנין שני 19:00

מנין שלישי 21:00

 

צור קשר

 

ת.ד. 1613 קרית ארבע 9010000

טל  02-9964722

פקס 02-9963253

מייל marabanim@gmail.com

waze.png