top of page

מקניין לבניין- ממשיכים להגדיל את תורת חברון

"פרויקט "400 שקל כסף עובר לסוחר

המכון לרבני ישובים הוקם בשנת תשנ״ג ע״י רבנים ודיינים מקריית ארבע- חברון והסביבה, אשר התגבשו תחת הנהגתו והדרכתו של הרה״ג דוב ליאור שליט״א נשיא המכון ובראשות הרב יצחק רודריג ,ללמוד מפרה משותף.
 

המכון לרבני ישובים משמש כמרכז למחקר תורני אקטואלי, העוסק בשילוב תורת חיים עם קווי ואתגרי התקופה המודרנית במגוון תחומים רחב, אנו עוסקים בחיים היהודיים ויחסם להלכות -מדינה - משפט, משטר וביטחון. חברה - כלכלה, משפחה, ואישות. מדע - רפואה טכנולוגיה ועוד.

 

לצד העיסוק המחקרי/תורני הולך ונבנה בית המדרש ובית הכנסת של המכון אשר משמש את רבני המכון והציבור כולו בלימוד פורה ומעמיק, שיעורים, פעילויות תורניות ותפילות ועוד.

 

 אנו יוצאים בפרויקט חדש להשלמת הקומה האחרונה של מבנה המכון.

קומה זו תשמש כבית מדרש וחדרי מחקר חדשים עבור רבני המכון.

אנו קוראים לכם להשתתף עמנו בהפצת תורת חברון

whatsapp-logo.png
bottom of page