הרב יהושע מגנס שליט"א

בנושא:"תשובה ובחירה חופשית"

שיעור שהועבר בבית מדרש לנשים

'מים מדליה'-אלול התשע"ז,

הרבנית שרה וייס

בתם של הרב שלמה פישר שליט"א והרבנית לאה זכר צדקת לברכה.

בנושא: "נשים מדליקות אור"

 ספורים מבית אמא הרבנית לאה פישר זכר צדקת לברכה.

שיעור שהועבר בבית מדרש לנשים 'מים מדליה' – כסלו תשע"ח במכון לרבני ישובים קרית ארבע חברון.

הרב משה כהן שליט"א 

'בנושא 'טהרת נשים

..."וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"

שיעור שהועבר בבית מדרש לנשים

מים מדליה'-תשרי התשע"ח'

הרב יצחק לוי שליט"א 

משגיח בישיבת הרב עציון ומדריך סיורים בירושלים ובהר הבית

בנושא 'ירושלים'

מים מדליה'-אייר התשע"ח'

זמני התפילות במכון

ימים א' – ה'

שחרית 6:15
ראש חודש 6:00

מנחה

מנין ראשון 13:15,

מנין שני 20 דק' לפני שקיעה

ערבית

מנין ראשון 20 דק' אחרי שקיעה,

מנין שני 19:00

מנין שלישי 21:00

 

צור קשר

 

ת.ד. 1613 קרית ארבע 9010000

טל  02-9964722

פקס 02-9963253

מייל marabanim@gmail.com

waze.png