top of page

אודות המכון

המכון לרבני ישובים השוכן בלבה של עיר האבות קרית ארבע-חברון, הוקם בשנת תשנ״ג ע״י רבנים ודיינים מקריית ארבע ומישובי קרית ארבע חברון, אשר התגבשו תחת הנהגתו והדרכתו של הרה״ג דוב ליאור שליט״א נשיא המכון, ללמוד מפרה משותף. בראש המכון עומד הרב יצחק רודריג שליט״א. המכון מאגד בתוכו תלמידי חכמים, רבנים ודיינים המעורים מאוד בעיצוב דמותה התורנית, התרבותית והקהילתית של ישוביהם.
רבני המכון משרתים בעבודת הקודש בעשייה רוחנית וחינוכית בישובים השונים, ובמקביל משמשים
כחוקרים במסגרת המכון. כך יוצאים לאור מחקרים תורניים אקטואליים ופתרונות הלכתיים לבעיות שהחברה הישראלית נתקלת בהם.

המכון לרבני ישובים משמש כמרכז למחקר תורני אקטואלי, העוסק בשילוב תורת חיים עם קווי ואתגרי התקופה המודרנית במגוון תחומים רחב, אנו עוסקים בחיים היהודיים ויחסם להלכות: מדינה - משפט, משטר וביטחון. חברה - כלכלה, משפחה, ואישות. מדע - רפואה טכנולוגיה ועוד.
אנו במכון מקפידים על רמה תורנית גבוהה של המחקרים תוך ביקורת והערות של גדולי ישראל. פעילות המחקר מתבצעת ע״י תלמידי חכמים כגון דיינים, רבני ישובים, רמי״ם ועוד. עבודות המחקר שברובן בגימור כספר הן בעלי היבט יישומי ולא תיאורטי בלבד. ישנו ביטוי מדעי מובהק בחלק גדול מהספרים כדוגמת הספרים "מצה עשירה", "טהרת שדה המכפלה", ו״גויל וקלף".
עד היום המכון הוציא מספר רב של ספרים בנושאים שונים כגון: ספר הגבאי, איכות הסביבה והיזק ראיה, סמכויות הרוב בהלכה, הלכות צבא, עובד זר, אבלות, נידה, מלחמה בטרור, חינוך בת ישראל, סוגיות ברבנות הקהילה, ספרי הלכה של הרה״ג דוב ליאור, ספר מלילות שבו מגוון נושאי מחקר ועוד.
מחקרי המכון מתקבלים בהערכה ואהדה רבה אצל רבנים, גורמי ממשלה ובטחון, אנשי חינוך ואישי ציבור שונים.
לצד העיסוק המחקרי/תורני הולך ונבנה בית המדרש ובית הכנסת של המכון אשר משמש את רבני המכון והציבור כולו בלימוד פורה ומעמיק, שיעורים, פעילויות תורניות ותפילות ועוד.

תכניות עתידיות

מחקר תורני:

 • המשך המחקר התורני וגיוונו בנושאים חדשים

 

בית מדרש ערב:

 • שילוב למוד תורה עם עבודה ולמודים אקדמאיים.

 • למוד מובנה של סוגיות בסיוע רבני המכון.

 • בית מדרש לנשים.

 

הרחבת בית המדרש

השלמת הקומה התחתונה 

מטרות המכון

ברור סוגיות הלכתיות אקטואליות:

 • חיבור ההלכה לסוגיות לאומיות וציבוריות.

 • פרסום מחקרים תורניים במגוון רחב של תחומים :

 1. מדינה: משטר, משפט ובטחון.

 2. חברה: חנוך, משפחה, אישות וכלכלה

 3. מדע ותורה: רפואה, כשרות, טכנולוגיה ועוד...

 

ימי עיון לרבנים:

 • הקניית כלים לרב הישוב בהתמודדותו עם תפקידו הצבורי.

 • הפריה רוחנית הדדית בין הרבנים.

 • במה להעלאת נושאים העומדים על סדר היום הצבורי - לאומי.

 

שיעורים והרצאות יעודיים לפלחי אוכלוסיה שונים: הפעלת בית כנסת לטובת הציבור. ימי עיון והרצאות בנושאים מגוונים. תפילות.

whatsapp-logo.png
bottom of page