מאמרים

 לימוד לפסח עם דפי מקורות מאת הרב משה לוונטהל שליט"א מחוקרי המכון ורב קהילה בגינות שומרון

בס"ד

פרשתנו פותחת את הספר השלישי של חמשת חומשי התורה והיא, יחד עם פרשת "צו" הבאה אחריה מפרטת את תורת הקרבנות, גם אלה של רשות וגם אלה של חובה.

האפשרות שבן אדם יביא בעלי חיים כקרבן לבורא אינה דבר חדש בתורתנו; כבר בתחילת ספר בראשית מתוארת פעולתו של נח בצאתו מן התיבה בזו הלשון: "ויבן נח מזבח לה' ויקח מכל הבהמה...

בס"ד

בענין "קטנים במחצית השקל"

כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לה' בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם (ל' י"ב)  

איתא במתני' בשקלים (א' ג') את מי ממשכנין, לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים אבל לא נשים ועבדים וקטנים, ובמשנה ה' אי...

בס"ד

בענין "נר תמיד"

וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד (כ"ז כ').  

ופירש"י וז"ל, כל לילה ולילה קרוי תמיד, כמו שאתה אומר עולת תמיד, ואינה אלא מיום ליום וכו'.

וברמב"ן הקשה על דבריו וז"ל, ומדרש רבותינו אינו כך, אלא כך שנו בספ...

בס"ד

בענין "קרייתא זו הלילא (בדברי המאירי בקריאת הלל בפורים)"

איתא במגילה (יד.) דאין אומרים הלל בפורים משום שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ, או כדאמר ר' נחמן קרייתא זו הלילא, דקריאת המגילה זו ההלל, או כדאמר רבא אכתי עבדי אחשורוש אנן.

וכתב המאירי שם לטעמא דר' נחמן דקרייתא זו הלילא דמי שהיה במקום שאין לו מגי...

זרש אשתו של המן אינה מוזכרת עד שלב מאוד מתקדם בסיפור המגילה. למעשה היא נזכרת בשתי פעמים- בפעם הראשונה כשהיא נותנת את עצת העץ ובפעם השנייה כשהיא מסבירה להמן שאם מרדכי יהודי אין לו (להמן) סיכוי לגבור עליו.

חז"ל אומרים שהמן[1] היה עשיר גדול ובגלל ששמע לעצת אשתו נפל. יש להבין מדוע חז"ל הכריעו שדווקא בגלל דבר ז...