מאמרים

בס"ד

בענין "מצוה לידבק בת"ח"

אֶת ה' אֱלֹקֶיךָ תִּירָא אֹתוֹ תַעֲבֹד וּבוֹ תִדְבָּק וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבֵעַ. כִּי אִם שָׁמֹר תִּשְׁמְרוּן אֶת כָּל הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם לַעֲשֹׂתָהּ לְאַהֲבָה אֶת ה' אֱלֹקֵיכֶם לָלֶכֶת בְּכָל דְּרָכָיו וּלְדָבְקָה בוֹ (י"א כ', כ"ב)

ופירש"י (י"א כ"ב)...

ב"ה

בבואנו לברר טיבו של יום זה, נתבונן באירועים שהתרחשו ביום זה:

ובגמרא שם  במסכת תענית דף ל' עמוד ב' מקשה דיום הכיפורים הוא יום שמחה כיון שהוא יום מחילה וכפרה אבל ט"ו באב מה אירע בו שהוא יום שמחה?    

מביאה הגמרא כמה טעמים:   

א. יום שהותרו שבטים לבא זה בזה, וביאור הדבר - כגון אשה משבט רא...

בס"ד

בענין "מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל"

אֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְּבָנוֹן (ג' כ"ה)

איתא בסוטה (יד.) דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י, וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך[1], אלא כך אמר משה,...

בס״ד

עיקרו של ספר דברים, בו התחלנו לקרוא בשבת האחרונה, הוא החטיבה המכונה "נאום המצוות של משה רבנו" המשתרע מפרק ה׳ שבספר ועד פרק כ״ו. במסגרת הקובץ הזה מנו החכמים- מוני המצוות- 230 מצוות מסה״כ של 613 המצויות בחמשת חומשי התורה. המצוות מקיפות כל תחומי החיים של הפרט ושל הציבור הישראלי.

המתבונן בטיב המצוות יכול ל...

בס"ד

בענין "על מה אבדה הארץ"

אמרו חז"ל (ירושלמי חגיגה א' ז'[1]) על מה אבדה הארץ כו', על עזבם את תורתי כו', ויתר הקב"ה על ע"ז וגלוי עריות ועל שפיכות דמים ולא ויתר על מאסה[2] של תורה.

וכעי"ז איתא בנדרים (פא.) וב"מ (פה.) אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פי...

השבת עם ישראל פותח מחדש את ספר דברים המכונה על ידי חז״ל בשם "משנה תורה". יש שהבינו שכוונתם היתה שספר זה מהווה חזרה על ארבעת החומשים הקודמים לו; אולם ניתן להוכיח שהגדרה זאת רחוקה היא מן המציאות. הרי יותר מ-70 מצוות המופיעות בחומש זה חדשות לגמרי הן (ראה פירוש רבי שמעון רפאל הירש על דברים א'/ג') ועוד, רוב רו...

המשנה באבות (ה, יא)