מאמרים

רש"י על דברי הפסוק: "זאת חקת התורה" (במדבר יט ב) מביא את המדרש[1] ואומר:

"זאת חקת התורה - לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה"

מה משמעות הדברים שאין לנו רשות להרהר, האם שומא עלינו לקבל את המצוות כמו שהם או אולי מצ...

פרשת נשא

בפרשתנו שנקרא השבת ניתנו בהמשך לפרשה הקודמת עוד הוראות בנוגע לתחזוקת המשכן שנבנה במדבר סיני בהשתתפות כל ישראל . על התחזוקה הפיסית הזאת (פירוקו, נשיאתו והקמתו מחדש) הופקדו זכרי בני לוי מגיל 30 ועד 50; אולם כמו שגוף בלי נשמה אינו מועיל לדבר ונדון להתפוררות, כך חיותו ותפקודו של גוף המשכן נבעה מהשכינה...

בס"ד

בענין "נבחרו הלוים תחת הבכורות"

וַאֲנִי הִנֵּה לָקַחְתִּי אֶת הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תַּחַת כָּל בְּכוֹר פֶּטֶר רֶחֶם מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהָיוּ לִי הַלְוִיִּם (ג' י"ב)

פירש"י שיהיו ישראל שוכרין אותן לשירות שלי. על ידי הבכורות זכיתי בהם ולקחתים תמורתם, לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו ב...

בס"ד

בענין "מקריבין אע"פ שאין בית וריח ניחוח, תקנת ש.ו.ם."

וְנָתַתִּי אֶת עָרֵיכֶם חָרְבָּה וַהֲשִׁמּוֹתִי אֶת מִקְדְּשֵׁיכֶם וְלֹא אָרִיחַ בְּרֵיחַ נִיחֹחֲכֶם [כ"ו ל"א]

איתא במגילה (כח.) במתני' ועוד אמר רבי יהודה בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו, ואין מפשילין בתוכו חבלים (פירש"י וה"ה לכל מלאכות וכו'), ואין...

בס"ד

בקריאת התורה השבת, עם ישראל נפרד זמנית מספר ויקרא.

מעניין הדבר, שסיומו של הספר כמו פתיחתו משטח לפנינו מסגרת של מצוות בתחום הנדיבות. פרקים א' - ג' בראשית הספר מפרטים את האפשרויות השונות הניתנות לאדם בישראל להביא למקדש ה' סוגי קרבנות נדבה; והפרק האחרון (פרק כ״ז) פותח במגוון אפשרויות בהן יהודי יכול לנדב נ...

בס"ד

בענין "חיוב תלמוד תורה לרשב"י"

במעשה דרשב"י במערה, איתא בשבת (לג:) דהוו יתבי עד צוארייהו בחלא (פירש"י בחול, שהיו פושטין בגדיהם שלא יבלו, ומכסין ערותן בחול), כולי יומא גרסי, בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו, והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו. איתבו תריסר שני במערתא. אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא, אמר, מאן ל...

בס"ד

בענין "מצות ספירת העומר"

וסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת עֹמֶר הַתְּנוּפָה שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה (כ"ג ט"ו)

פליגי הראשונים אם מצות ספירת העומר הוי מצוה מן התורה בזמן הזה או רק מדרבנן זכר למקדש שהקריבו העומר, יע' בביאור הלכה (סי' תפ"ט) שיטת הראשונים בזה.

ואי...