top of page

רבני המכון

הרב דוב ליאור נשיא המכון

מן הפוסקים הבולטים בציבור הדתי לאומי וממנהיגיו הרוחניים,הרב ליאור נותן מענה לפונים אליו מכל קהילות ישראל בארץ ובתפוצות בסוגיות מרכזיות פורצות דרך בשאלות פוריות, שבת בעידן המודרני וכד' . הרב הוא ממובילי המאבק לשלמות ארצנו- מדינית, בטחונית והתיישבותית, ומראשוני הרבנים העולים להר הבית בטהרה. הרב ליאור זכה בפרס לחידושי תורה בכתב של משרד הדתות. ובהנחיית הרב צבי יהודה, עבר לכהן במשך כעשר שנים כרבה של כפר הרוא"ה. בשנת תשל"ו עבר לקריית ארבע, שם התמנה לרב המקום וכן לראש ישיבת ניר. חבר באיחוד הרבנים למען ארץ ישראל ובתקופות מסוימות היה יו"ר ועד הרבנים. לאחר שעבר את גיל 80, סיים את תפקידו כרב היישוב היהודי בחברון וקריית ארבע ועבר להתגורר בירושלים בשכונה החדשה "בית אורות", שבמזרח ירושלים.

ספרים במסגרת המכון: סדרת דבר חברון: 1.שו"ת דבר חברון חלק אבן העזר וחושן משפט 2.שו"ת דבר חברון חלק אורח חיים 3.דבר חברון השקפה וענייני אמונה 4.שו"ת דבר חברון חלק יורה דעה ב' **  5.שו"ת דבר חברון בד' חלקי שולחן ערוך.

הרב יצחק רודריג ראש המכון

תושב קרית ארבע חברון.  לאחר לימודים תיכוניים בישיבת "אור עציון", החל ללמוד בישיבת "ההסדר" - ניר קרית ארבע. ובהמשך, כאברך שילב גם הוראה במסגרת הישיבה. במשך כ - 11 שנים שימש כראש כולל בישיבת "אור חברון", במסלול לימודי רבנות ודיינות. החל מתשנ"ד משמש כראש "המכון לרבני ישובים".

ספרים במסגרת המכון: פינוי מת מקבר לקבר, פדיון שבויים, טורח הצבור והיחיד וחשד ומראית עין.

הרב יעקב ארזוני

תושב קרית ארבע חברון. בוגר ישיבת "נתיב מאיר" בירושלים. המשיך בישיבת ההסדר - כרם ביבנה. לימודי כולל בשילוב רבנות והוראה במסגרת כולל מר"ץ - במבשרת ציון. יצא להוראה במסגרת גרעין תורני לקרית שמונה ולאחר מכן במושב "יונתן" ברמת הגולן. משמש כרב האולפנא לבנות - קרית ארבע וכחוקר ועורך את ספרי הרה"ג דב ליאור שליט"א במכון לרבני ישובים

ספרים במסגרת המכון:

לחם אבירים, שירת עלמות.

הרה"ג יועזר אריאל

הרב יועזר אריאל - יליד ירושלים.  למד בישיבה התיכונית נחלים, אצל הרב יהושע רוזן שליט"א, ושמע גם שיעורים מראש הישיבה הרב אריה ליפשיץ זצ"ל.  למד בישיבה הגבוהה - כנסת חזקיהו בכפר חסידים, אצל הרבנים הגאונים: הרב מישקובסקי זצ"ל – ראש הישיבה; המנהל הרוחני הרב אליהו לאפיאן זצ"ל; המשגיח – הרב דב יפה זצ"ל; הרב אורי קלרמן זצ"ל; הרב יעקב רוזנטל זצ"ל – אב"ד חיפה; והרב מרדכי אזרחי שליט"א – ראש ישיבת עטרת מרדכי. למד בכולל לרבנות ודיינות – "שבט ומחוקק" בירושלים - בנשיאות הרב הראשי איסר אונטרמן זצ"ל, ובראשות הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א והוסמך על ידיהם בתואר "יורה יורה - ידין ידין".  כיהן כר"מ ורב הכולל לרבנות בישיבת ניר קרית ארבע. בנוסף מונה ע"י רב העיר הרב דוב ליאור שליט"א לאב"ד בביה"ד לממונות של העיר.

בשנת תש"ס - תשע"ח כיהן בתפקיד דיין בבתי הדין הרבניים טבריה – צפת.

מכהן גם כראש הכולל לדיינות בראש פינה, וכאב"ד בביה"ד לממונות של העיר, שהוקם ע"י הרבנות בצפת. הוציא לאור שני כרכים של ספרו "תורת המשפט", ואת הספר "דיני בוררות", וכן ערך את הספר "פסקי בית הדין לממונות - קרית ארבע", בספר זה מופיעים פסקי הדין שפסק שם יחד עם שאר הדיינים. עשרות מאמריו מתפרסמים ב"תחומין", ב"שורת הדין", וכן ב"אסיא".

ספרים במסגרת המכון: תורת המשפט חלק ב

הרב ישראל הירשנזון

תושב קרית ארבע חברון.  בוגר ישיבת "קרית נוער" בירושלים. המשיך במסגרת ישיבת ההסדר בשילה. לאחר מכן המשיך במכון אריאל - הארי פישל במסלול רבנות ודיינות. הוסמך לרבנות ולדיינות.

במהלך שנים אלו הוסמך להוראה במכון ליפשיץ. כעת משמש כראש התוכנית לדיינות בישיבת "אור חברון", וכחוקר במכון לרבני ישובים.

ספרים במסגרת המכון: יורו משפטיך.

הרב עידוא אלבה

 תושב הר ברכה.  למד בישיבה התיכונית "אור עציון" במרכז שפירא, והמשיך בישיבת ההסדר המקומית. עבר לישיבת "מרכז הרב" בירושלים ולאחר מכן בישיבה בימית. המשיך בישיבת "שבי חברון", ובכולל "אור חברון" הוסמך לרבנות. שימש כראש כולל במערת המכפלה וכר"מ בכולל "מנוחה רחל" בחברון - כיום לומד ומלמד בכולל 'כרמי משפט' בעינב ולומד בכולל 'תועה השדה' במחנה חורון, כמו כן מעביר שיעור בירושלמי יומי באינטרנט וחוקר במכון לרבני ישובים.

פירסם מאמרים וספרים תורניים.

ספרים במסגרת המכון:

טהרת שדה המכפלה

מצה עשירה

גויל וקלף

קריאת המגילה בחברון

קול תרועה.

הרב אליעזר אפרסמון

תושב חברון.  למד בישיבת ההסדר "ניר קרית ארבע".

במקביל ללימודיו התורניים כאברך החל בעבודות תורניות במסגרת "הלכה ברורה" בתפקידים שונים - ככותב מן המנין, כמבקר וכעורך משנה. חוקר במכון לרבני ישובים.

בין השאר עסק בתחומים רפואיים, ביולוגיים וכלליים מן ההיבט ההלכתי.

ספרים במסגרת המכון:

העובר בהלכה, פינוי מת מקבר לקבר, איכות הסביבה, פדיון שבויים, טורח הצבור והיחיד, חשד ומראית עין

הרב עוזיאל כהן

תושב קרית ארבע חברון.   בוגר הישיבה התיכונית כפר הרא"ה, למד בישיבה הגבוהה בקדומים ובהמשך בישיבת "מרכז הרב". כאברך המשיך לימודיו בכולל "אור חברון" ברמת ממרא - קרית ארבע והוסמך לדיינות. משמש כרב בית כנסת "כינור דוד" של הקהילה התימנית בקרית ארבע. וחוקר במכון לרבני ישובים

ספרים במסגרת המכון: עזך בעמים שני חלקים: חלק א- אורח חיים ויורה דעה וחלק ב' -אבן העזר וחושן משפט.

הרב יצחק נמני

תושב קרית ארבע חברון. למד בישיבת ההסדר ניר - קרית ארבע. המשיך בכולל הישיבה והוסמך לרבנות. הוסמך להוראה במכללת ליפשיץ. לימודי דיינות בכולל "ארץ חמדה" - בירושלים.

משמש כר"מ בישיבה הקטנה במעלה חבר וכראש כולל במערת המכפלה ובמקביל חוקר ועורך את ספריו של מו"ר הרה"ג דב ליאור שליט"א במכון לרבני ישובים.

הרב שלום הורוביץ

תושב חברון. למד בישיבה התיכונית ליד ישיבה אוניברסיטה – ניו יורק, והמשיך בישיבה אוניברסיטה – ניו יורק, בהמשך למד בישיבת 'תפארת ירושלים' אצל הרב משה פינשטיין, ישיבת חכמי לובלין – דיטרויט, בית מדרש לתורה – שיקגו, כולל אברכים של הרב יוסף חיים בלוי- רב העיר אשקלון, במשך יותר מ40 שנה מילא תפקידים שונים בשדה החינוך, וכיום חוקר במכון לרבני ישובים.

ספרים במסגרת המכון:  שיח השדה.

הרב יהודה שטראוס

תושב קרית ארבע חברון. בוגר "מדרשיית נעם" . המשיך במסגרת ישיבה גבוהה 'שבי חברון'. הוסמך לרבנות עיר. משמש כיום כרב ביכנ"ס הכללי בקרית ארבע  וכחוקר במכון לרבני ישובים.

הרב ראובן בן אוליאל

תושב הישוב כרמי צור. למד בישיבת עטרת כוהנים,לאחר מכן בישיבת מרכז הרב והמשיך את לימודיו כאברך בכולל לומדי שלם, כיום משמש כרב הישוב כרמי צור וחוקר במכון לרבני ישובים.

ספרים במסגרת המכון: טהרת כרם ישראל.

הרב דני סטיסקין

תושב מעון.  למד בישיבת מרכז הרב,כמו-כן למד אצל הרב הגאון זלמן נחמיה גולדברג הלכות איסור והיתר והלכות נדה. כיהן כרב של מושב מעון במשך 25 שנה, וכן היה ר"מ בישיבת 'שבי חברון'.

היום מכהן כראש כולל 'עוז לחיים' בקרית ארבע וחוקר במכון לרבני ישובים.

הרב משה כהן

תושב הישוב מעון. למד כשש עשרה שנה בישיבה הוסמך לרבנות עיר על ידי הרבנות הראשית לישראל. בעל תואר שני במחשבת ישראל. בשלוש השנים האחרונות עמד בראשות הכולל בישיבת שבות ישראל באפרת. העביר תוכנית הלכה וגמרא בישיבת הר עציון. מכהן כיום כרב הישוב מעון שבדרום הר חברון וחוקר במכון לרבני ישובים.

הרב משה לוונטהל

תושב גינות שומרון. למד בישיבת ההסדר ובכולל של ישיבת שעלבים, ושרת בצה"ל כתותחן בשריון.  בעל תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל מהאוניברסיטה הפתוחה, ותואר שני מטורו קולג'.

שימש כרב היישוב בית-יתיר וכרב קהילת זיכרון-יוסף בירושלים  ובמגוון רחב של תפקידי הרבצת תורה בישיבות, במדרשות ואף שימש כמרצה הרשמי של שיעורי התורה במשרד מבקר המדינה. כתב את הספר: 'שררה שהיא עבדות - סוגיות ברבנות הקהילה' הספר זכה בפרס שרת התרבות ובפרס הרב שאול ישראלי זצ"ל 

משמש כיום כרב קהילת 'ישראל-הצעיר' בנוה-עליזה שבגינות-שומרון, ובמקביל כמרצה למנהיגות-יהודית ואתיקה-מקצועית בתכנית המצטיינים של מכון לב ומכון טל בירושלים וחוקר במכון, כאשר במסגרת המכון הוא עסק בכתיבת הכרך השני של ספרו זה.

ספרים במסגרת המכון: שררה שהיא עבדות חלק ב'

הרב אמיתי הכהן קמינצקי

למד בישיבות מרכז הרב והר המור ובכולל חזון אלחנן. כיום לומד בכולל של ישיבת הר המור. בשש השנים  האחרונות עוסק במחקר ובירור דרכו של הרב קוק בלימוד הגמרא והפוסקים. הקים את מכון 'הארה בתורה' לחקר דרכי לימוד החלק המעשי של התורה במשנת הראי"ה קוק. ערך והוציא שני ספרים בנושא זה:  'בנין התורה לדורות' – חשיבות לימוד הש"ס והפוסקים יחדיו, במשנת הראי"ה קוק ותלמידיו, בהוצאת חוסן ישועות שע"י ישיבת הר המור; וכרך ראשון של הספר 'האר עיננו בתורתך' – דרכי לימוד במשנת הראי"ה קוק בהוצאת מכון הארה בתורה.

הרב משה אליעזר הלוי רבינוביץ

תושב בית חג"י, בוגר ישיבת נתיב מאיר. 12 שנות לימוד בישיבת ההסדר הר-עציון אלון שבות.

מוסמך לרבנות עיר וכרב רושם נישואין, מטעם הרבנות הראשית לישראל. בעל תואר מורה מוסמך ותואר ראשון. מכהן למעלה מעשרים וחמש שנים כרב הישוב בית חג"י וכן למעלה מעשור כרב רשם נישואין בהר חברון. בכל אותם שנים נותן שיעורי תורה בגמרא, הלכה, תורה, מחשבה ועוד. עוסק בפסיקת הלכה והנהגה ציבורית בתחומים שונים.

פרסם מאמרים שונים בבמות שונות, הוציא לאור את ספרו של אמו"ר הרב אברהם צבי רבינוביץ - המצוה והמקרא. 

ערך את פירוש עלי תמר על מסכת מגילה פרקים ב-ד (עמ' עו-ריט) של  סבו מו"ר הרב ישכר תמר זצ"ל.

ספרים במסגרת המכון: עלו ההר- תשובות ובירורים בהלכה

הרב יהודה אודסר

תושב העיר בית שמש. למד בישיבה גבוהה בית אל במשך 7 שנים, ובכולל דיינות פסגות במשך 8 שנים

שימש כר"מ בקיאות ישיבת בית אל,ראש כולל בבית שמש - חמש שנים.

רב משיב באתר "ישיבה" בענייני אישות וממונות.

השתתף בפרויקט אבן העזר במכון

הרב אחיה ליפשיץ

תושב הישוב בית אל

תשמ"ז – תשנ"א  -  ישיבת הכותל.

תשנ"ב – תשנ"ד - ישיבת שעלבים.

תשנ"ה – תש"ס - כולל מג"ל בנווה דקלים, שהפך לישיבת תורת החיים.

תשס"א- תשס"ח – לימודים בכולל דיינות פסגות.

תשס"ט - לימוד ותגבור ר"מ בקיאות בישיבת ההסדר מעלה אפרים.

תש"ע - ר"מ (שיעור א') במעלה אפרים.

תשע"א-תשע"ג - לימוד בכולל שליד ציון שמעון הצדיק, כתיבה במסגרת "חוק לישראל".

קיבל הסמכה לדיינות מהרבנות הראשית.

המחקר במסגרת המכון לרבני יישובים בקרית ארבע, הינו על "לא ילבש" (שו"ע יו"ד סימן קפ"ב).

כיום חוקר במרכז תורה ומדינה שליד מכון התורה והארץ.

הרב אבישי בן דוד

תושב העיר באר שבע.

למד בישיבת ניר קרית ארבע ובכולל אהל שלמה בבאר שבע 

מוסמך לרבנות ולדיינות, ושימש כרב קהילה בבאר שבע במשך ארבע וחצי שנים. 

השתתף בפרויקט אבן העזר במכון.

הרב דביר שחר

רב מושב גיתית שבבקעת הירדן. בוגר ישיבת שבי חברון ואברך בכולל "חזון אלחנן" ,עיר דוד ירושלים וחוקר במכון לרבני ישובים.

Please reload

הרב חיים אירם

יליד חולון, תושב גוש עציון

בוגר הישיבה התיכונית 'נתיב מאיר' והישיבה הגבוהה 'אור עציון' במרכז שפירא

לימודי רבנות בכולל 'הרי פישל' בירושלים, מוסמך לרבנות מטעם הרה"ר לישראל

לימודי דיינות  ובוגר המחזור הראשון של כולל   'ארץ חמדה' בירושלים

שימש כדיין בבית הדין המיוחד לגיור של הרבנות הראשית לישראל וכסגן מנהל בתי הדין הרבניים לגיור, ממקימי כולל 'בית מוריה' בבאר שבע.

משמש כרב הישוב 'אלעזר' גוש עציון 

הרב חיים אירם.JPG
whatsapp-logo.png
bottom of page