מצה עשירה

12.03.2018

בס"ד.

איסור ייצור עוגיות פפושדו

 הקדמה

  1. העובדות הנכונות על אבקת האפיה.

  2. דין מים מועטים או מלח המוכנסים לעיסה.

  3. המתירים לא ידעו שאבקת האפיה היא כמלח ולכאורה אף יותר חמורה ממלח.

  4. המתירים לא ידעו חלק מתהליך ההחמצה.                       

מסקנה:

בשנת תשס"ג הוצאתי בס"ד ספר הנקרא מצה עשירה, שבו ביררתי את הנלענ"ד בענין עוגיות פפושדו. במאמר זה אבקש להראות שהמתירים את העוגיות האלו לא היו מודעים לכך שאבקת האפיה היא משקע הנוצר ממים, ומדברי הגרע"י עולה שאם היה מודע למציאות זו לא היו מתיר.

 

  1. העובדות הנכונות על אבקת האפיה.

בספר מצה עשירה (עמ' 281) הובאו דברי ד"ר ליכט שמסביר את מהות אבקת אפיה רגילה - סודיום ביקרבונט, ואת מהות אבקת האפיה - אמוניום ביקרבונט המשמשת למצה עשירה. וז"ל ד"ר ליכט:

"התהליך של ייצור סודיום ביקרובנט (אבקת אפיה רגילה) נעשה בהכנסת גז פחמן דו חמצני לתמיסת סודיום הידרוקסיד במים... במקום הסודיום משתמשים בגז אמוניה, דהיינו ש

תהליך הפירוק העצמי של אמוניום ביקרבונט בחימום הוא שנוצר ממנו גז אמוניה, מים ופחמן דו חמצני. אך בדומה לאבקת אפיה רגילה האמוניום ביקרבונט מתחיל לפעול גם בתגובה לחומצה כלשהיא, ועל כן אלא שגז האמוניה מתפרק רק בחימום. .

ד"ר ליכט מציג את הנוסחה הכימית של תהליך חילופי האטומי