יין נסך או לא?

05.12.2017

שאלה:

חבר שלי חזר מחו"ל והביא לי במתנה בקבוק יין יוקרתי, היין כמובן לא כשר (מיוצר אצל גויים) – האם זה נחשב ליין נסך שצריך לאבד אותו?

תשובה:

יש לנו להבחין בשלושה סוגים ביחס ליין של גויים,

א. יין נסך

ב. סתם יינם

ג. יין שאסור מחמת גזירת בנותיהם

הבחנה בין סוגי היינות הנ"ל תעזור לנו לתת מענה לשאלה

יין נסך – מדובר ביין שבפועל ניסכו אותו לעבודה זרה.

דינו חמור ביותר, יש בגינו חיוב מלקות גם אם שותים ממנו כמות קטנה ביותר ולאו דווקא רביעית. הסיבה משום שיין זה הוא כזבח שהוקרב לעבודה זרה שעליו נאמר: "ולא ידבק בך מאומה מן החרם" (עיין רמב"ם מאכ"א א א-ב).  

סתם יינם – כאן מדובר ביין שנגע בו עובד עבודה זרה החשש הוא שמא הגוי כאשר נגע בו ניסך אותו לעבודה זרה.

דינו של יין זה קל יותר מהקודם

האיסור הוא מדרבנן ולא מהתו