איש ואישה

26.11.2017

מתוך הספר 'שירת עלמות'-פרקי הגות והלכה בענייני חינוך בת ישראל

 

חלק א: השווה והשונה

ראשי פרקים

א. שוויון בין גברים לנשים                                      

ב. השוני המשלים                                                   

ג. הזכר והנקבה                                                       

ד. שכל ורגש                                                            

ה. ההבדל שבין גברים לנשים בחיובי המצוות         

ו. הגלוי והנסתר במעמד הגברים והנשים                

ז. "שעשני כרצונו"                                                  

ח. השיתוף והאהבה                                                

 

א. שוויון בין גברים לנשים