מסירת ציוד לחיילים לשם ביצוע עבודות בשבת

22.11.2017