ביטול קידושין מחמת מום באיש

22.11.2017

מאמר מתוך הספר מלילות ג

ראשי פרקים:

 1. שני סוגי מקח טעות

 2. דין קידושי סריס

 3. קידושין שלא נמסרו לביאה

 4. טענת מקח טעות במום של האיש

 1. "טב למיטב טן דו"

 2. יבם מוכה שחין

 3. גירושין עקב מומים באיש

 4. היעדר גבורת אנשים

 1. טענת מקח טעות כשלא ידעו שזהו מום

 2. מומים לעניין ממון ולעניין אישות

 3. מחילה על מום - האם צריכה קניין

 4. טיפול פוריות כמחילה על מום