חיי אברהם פרשת בשלח

בס"ד

 

בענין "עירוב תחומין, ואם מהני עירוב למ"ד תחומין דאורייתא"

רְאוּ כִּי ה' נָתַן לָכֶם הַשַּׁבָּת עַל כֵּן הוּא נֹתֵן לָכֶם בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי לֶחֶם יוֹמָיִם שְׁבוּ אִישׁ תַּחְתָּיו אַל יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹמוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי (ט"ז כ"ט)

ופירש"י, אלו אלפים אמה של תחום שבת, ולא במפורש, שאין תחומין אלא מדברי סופרים, ועיקרו של מקרא על לוקטי המן נאמר, ע"כ. ומקורו בעירובין (נא.), דמקרא דאל יצא איש ממקומו ילפינן דאסור לצאת חוץ לתחום שבת עכ"פ מדרבנן[1]. ושיטת ר' עקיבא דילפינן ממגרש דערי לוים דאסור לצאת חוץ מאלפים אמה מן התורה[2], וחכמים חולקים וס"ל דאין איסור זה אלא מדרבנן.

והנה איתא בעירובין (יז:) תני רבי חייא לוקין על ע