פרשת ראה

במרכז פרשתנו השבת עומדת דרישת התורה לרכז את עבודת ד' המעשית במקום אחד בלבד. פיזור העבודה למקומות רבים כנראה להבנתה מסכנת את טהרת ייחוד ד' ובקלות מוליכה לעבודה זרה.

לקראת סיום הפרשה מופיעה מצוות עליה לרגל שלוש פעמים בשנה לאותו המקום האחד הנבחר לעבודת ד' (קרי-בית המקדש שבירושלים) וכך כתוב: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ד' אלוקיך במקום אשר יבחר; בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות; ולא יראה את פני ד׳ ריקם. איש במתנת ידו כברכת ד' אלוקיך אשר נתן לך״.( דברים טז/טז-יז).

בפשטות נאמר בפסוקים אלה שהעולה לרגל לא יבוא בידיים ריקות אלא יביא עמו מתנות לפי עושרו הניתן לו באמצעות ברכת ד'. ה