top of page

כריכה קשה, שני ספרים

חלק ב' - בדיני ציבור, ממונות, אישות ומשפחה

חלק ג' - ארץ ישראל בדיני אישות וגיטין, ממונות אישות ומשפחה, הסכמי גירושין

מאת הרב יועזר אריאל - דיין בבית הדין הרבני צפת וטבריה וחוקר במכון לרבני ישובים

לטעימה מהספר לחץ כאן

תורת המשפט חלק ב', ג' - ממונות אישות ומשפ

125.00 ₪ מחיר רגיל
110.00 ₪מחיר מבצע
  • הספר נועד לרומם את קרן משפט התורה, בכל עומקו והיקפו. בספר מקובצים מגוון נושאים משפטיים אקטואליים המתבררים לאור משפט התורה. רוב הנושאים בספר נידונו בבתי הדין בהם שימש הרב המחבר בקודש.

    בירור הנושאים המגוונים לאורה של תורה, מעיד על גודלו והיקפו ועומקו של משפט התורה האלוקי, החודר לכל מערכות החיים של היחיד ושל הציבור, ונותן מענה מעשי לשאלות המשפטיות האקטואליות, הציבוריות, והפרטיות, העולות לסדר היום כאן ועכשיו במדינת ישראל:

whatsapp-logo.png
bottom of page