top of page

ספר דיגיטלי- PDF

 לאחר הרכישה ישלח קישור להורדה למייל, הקישור תקף למשך 30 יום.

 

167 עמ',

עיון להלכה בסוגית חרקים במזון – כשרות תות שדה וקלחי תירס.

מאת הרב איתם הנקין הי"ד.

לכם יהיה לאכלה- ספר דיגיטלי

20.00 ₪מחיר
  • בספר עיון בסוגיות: ביטול מדאורייתא, ספיקא דרבנן לקולא, מיעוט המצוי, צורת הבדיקה, איסור בריה, ביטול איסור לכתחילה.

    לאחר המסקנות הכלליות העולות מן הסוגיות בוחן המחבר שני מקרים שהועלו כבעיה בשנים האחרונות: כשרות תותי השדה וכשרות קלחי התירס.

    המחבר מסיים את דבריו בסיכום ההלכה לכתחילה, בדיעבד ובשעת הדחק.

whatsapp-logo.png
bottom of page