top of page

גויל וקלף

כריכה קשה

407 עמ', 

בירור כשרות הגויל והקלף בימינו.

מאת הרב עידוא אלבה שליט"א- רב בישיבת "עוד יוסף חי" ולומד בכולל 'תועה השדה' במחנה חורון, כמו כן מעביר שיעור בירושלמי יומי באינטרנט וחוקר במכון לרבני ישובים.

לטעימה מגויל וקלף לחץ כאן

גויל וקלף' - כשרות הגויל והקלף בימינו'

60.00 ₪ מחיר רגיל
40.00 ₪מחיר מבצע
  • בדור האחרון היה מי שערער על כשרותם של הגויל והקלף על פי המסורת המקובלת. בספר זה מנתח הרב המחבר את מקורות ההלכה העוסקים בנושא ובהסתמך על מחקרים שנעשו חוקר נושא זה גם בכלים מדעיים. 

    המחבר מגדיר את סוגי העור השונים; גויל, קלף ודוכסוסטוס והשימושים הראויים לכל סוג וסוג מהם. הספר דן בעובדת השינוי שחל בצורת עיבוד העור והאם כתוצאה מזה יש לכך השלכה לכשרותם בימינו. כן מציע הספר דרכים לשימוש בקלפים בימינו בכשרות מהודרת.

whatsapp-logo.png
bottom of page