top of page
Donation Jar

פדיון כפרות

תורמים לבניין ולתורת עיר האבות קרית ארבע חברון

 

לאחינו בית ישראל

תומכי התורה ואוהבי הארץ

שלומות מעיר האבות

קרית ארבע חברון

 

 

מזה כעשרים ואחת שנה פועל ה'מכון לרבני ישובים' בלבה של עיר האבות קרית ארבע חברון בפעילות מחקר תורני אקטואלי.

בצוות המכון כ-15 רבנים ודיינים מקרית ארבע חברון ומישובי הסביבה, המשרתים בקודש במשרות רבניות וחינוכיות בישוביהם.

מחקרי המכון, אשר הניבו עד עתה כ-40 ספרים, מוערכים ומוכרים ע"י רבנים, אנשי ציבור, גורמי ממשלה ועוד.

 

במקביל להמשך המחקר התורני, מתקיימים במכון מספר בתי מדרש: בית מדרש יוצר בוקר למבוגרים, בית מדרש יוצר ערב,הדף היומי, צורבא מרבנן ובית מדרש חודשי לנשים-'מים מדליה', וכן בית כנסת המתפללים בו מאות מתפללים.

 

בתוך כך, הננו מבקשים מידידינו שוחרי תורת ארץ ישראל את עזרתכם בהרמת תרומה 'פדיון כפרות' לטובת קרנה של תורת חברון ובנותיה.

בתרומה זו תעשו שותפים להמשך אחיזתנו בעיר האבות בארץ יהודה.

ניתן לתרום באחת מהדרכים הבאות:

  • לחיצה על הפניה זו

  • העברה בנקאית לבנק בינלאומי 31 סניף 012 חשבון 409632716

  • כרטיס אשראי בכל אחד ממכשירי "קהילות" ברחבי הארץ

  •  בטלפון 073-2757000, קופה מס' 8098.

 

נ.ב. למוסד קיים אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סע' 46 בפקודה.

 

כל התורם 180 ש"ח ומעלה יוכל לקבל אחד מספרי המכון לבחירתו.

 

 

בברכת שנה טובה ומבורכת,

 

 

 

         הרב יצחק רודריג                                                               אהוד מורדוף

           ראש המכון                                                          מנהל פרוייקטים

whatsapp-logo.png
bottom of page