top of page

רבני המכון

הרה"ג דוב ליאור שליט"א - נשיא המכון

מן הפוסקים הבולטים בציבור הדתי לאומי וממנהיגיו הרוחניים,הרב ליאור נותן מענה לפונים אליו מכל קהילות ישראל בארץ ובתפוצות בסוגיות מרכזיות פורצות דרך בשאלות פוריות, שבת בעידן המודרני וכד' . הרב הוא ממובילי המאבק לשלמות ארצנו- מדינית, בטחונית והתיישבותית, ומראשוני הרבנים העולים להר הבית בטהרה. הרב ליאור זכה בפרס לחידושי תורה בכתב של משרד הדתות. ובהנחיית הרב צבי יהודה, עבר לכהן במשך כעשר שנים כרבה של כפר הרוא"ה. בשנת תשל"ו עבר לקריית ארבע, שם התמנה לרב המקום וכן לראש ישיבת ניר. חבר באיחוד הרבנים למען ארץ ישראל ובתקופות מסוימות היה יו"ר ועד הרבנים. לאחר שעבר את גיל 80, סיים את תפקידו כרב היישוב היהודי בחברון וקריית ארבע ועבר להתגורר בירושלים בשכונה החדשה "בית אורות", שבמזרח ירושלים.

ספרים במסגרת המכון: סדרת דבר חברון: 1.שו"ת דבר חברון חלק אבן העזר וחושן משפט 2.שו"ת דבר חברון חלק אורח חיים 3.דבר חברון השקפה וענייני אמונה 4.שו"ת דבר חברון חלק יורה דעה ב' **  5.שו"ת דבר חברון בד' חלקי שולחן ערוך.

הרב יצחק רודריג שליט"א - ראש המכון

תושב קרית ארבע חברון.  לאחר לימודים תיכוניים בישיבת "אור עציון", החל ללמוד בישיבת "ההסדר" - ניר קרית ארבע. ובהמשך, כאברך שילב גם הוראה במסגרת הישיבה. במשך כ - 11 שנים שימש כראש כולל בישיבת "אור חברון", במסלול לימודי רבנות ודיינות. החל מתשנ"ד משמש כראש "המכון לרבני ישובים".

ספרים במסגרת המכון: פינוי מת מקבר לקבר, פדיון שבויים, טורח הצבור והיחיד וחשד ומראית עין.

הרב חיים אירם

יליד חולון, תושב גוש עציון

בוגר הישיבה התיכונית 'נתיב מאיר' והישיבה הגבוהה 'אור עציון' במרכז שפירא

לימודי רבנות בכולל 'הרי פישל' בירושלים, מוסמך לרבנות מטעם הרה"ר לישראל

לימודי דיינות  ובוגר המחזור הראשון של כולל   'ארץ חמדה' בירושלים

שימש כדיין בבית הדין המיוחד לגיור של הרבנות הראשית לישראל וכסגן מנהל בתי הדין הרבניים לגיור, ממקימי כולל 'בית מוריה' בבאר שבע.

משמש כרב הישוב 'אלעזר' גוש עציון 

הרב חיים אירם.JPG
whatsapp-logo.png
bottom of page