העברה בנקאית-   עבור "מכון לרבני ישובים" המזרחי 20 סניף 403 חשבון 420183

למכון אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 א' לפקודה.

For an American tax-deductible contribution

1. For an American Tax Deductible credit card contribution, press here:

 

2. For an American Tax Deductible contribution by cash or check, send the contribution to the Central Fund of Israel and specify that it is for the "Machon LeRabbanei HaYishuvim" of Kiryat Arba.

Central Fund of Israel

C/o Jmark Interiors Inc.

461 Central Avenue

Cedarhurst, NY 11516

3. Signature Bank

923 Broadway

Woodmere, NY 11598 

for the Account of: The Central Fund of Israel

ABA Bank Routing # 026013576

CFI account:            # 1503426427

 

 

SWIFT Code (international wires): SIGNUS33

 

Not needed for a wire -- Tax ID#-13-2992985

 

People in Israel can send the checks to

Jay Marcus, 13 Hagoel st, Efrat , 90435