טו' בשבט ורכוש גדול

 

האם חבר כנסת שומר מצוות שנמצא בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת, ומגיע זמן תפילת המנחה, פטור מן התפילה אם אינו יכול להפסיק את הדיון?...

ואיך מתייחסים לחברה מחוץ לארץ שרוכשת חברה בארץ ישראל, בלמעלה מחמישה עשר מיליארד דולר, ומזניקה את הכלכלה הישראלית אל על?...

ומה נאמר על יינות ופירות מארץ ישראל הקוצרים שבחים ופרסים ותשואות ורווחים מכל העולם?...

***

כבר התפשט מנהג ישראל לסעוד ולהתענג על פירות ארץ ישראל בטו' בשבט, לקרא פסוקים ומדרשים על כל פרי וסגולתו המיוחדת, ולחבר שמחתנו על הפירות, עם עיסוק רוחני.

ומטו' בשבט נלמד לכל השנה כולה, עד כמה אכילת פירות ארץ ישראל מסוגלת למעלות רוחניות ונותנת תוכן ל