יום ירושלים

22.05.2019

א) כתוב בתהלים מח. פסוק י. ''דמינו אלקים חסדך, בקרב היכלך.''