שביעי של פסח

 

בין מצוות מועדי ישראל ישנה גם החיוב לקרוא בציבור פרשיה מן התורה בכל ימי החג. במרכז פרשית הקריאה שקבעו לנו חכמינו ז״ל לקרוא בחג האחרון של פסח עומדת שירת משה ובני ישראל ששרו לרגל נס קריעת ים סוף שאירע לפי המסורת ביום השביעי לצאת אבותינו ממצרים.

השירה הזאת בתחילה משבחת את הבורא שפעל כ: "איש מלחמה" להביס את הצבא האדיר של מעצמת- העל של התקופה ההיא- חיל פרעה.

לאחר השבחים ההם מתואר בסגנון שירי כיצד שם ה' לאל את השאיפות והתוכניות המלחמתיות של צבא מצרים ברדיפתו אחרי בני ישראל הנכנסים לים, שנה