חיי אברהם פרשת ויקהל

בס"ד

בענין "נשים בבנין בית המקדש"

וַיָּבֹאוּ הָאֲנָשִׁים עַל הַנָּשִׁים כֹּל נְדִיב לֵב הֵבִיאוּ חָח וָנֶזֶם וְטַבַּעַת וְכוּמָז כָּל כְּלִי זָהָב וְכָל אִישׁ אֲשֶׁר הֵנִיף תְּנוּפַת זָהָב לה'. וְכָל אִשָּׁה חַכְמַת לֵב בְּיָדֶיהָ טָווּ וַיָּבִיאוּ מַטְוֶה אֶת הַתְּכֵלֶת וְאֶת הָאַרְגָּמָן אֶת תּוֹלַעַת הַשָּׁנִי וְאֶת הַשֵּׁשׁ (ל"ה כ"ב, כ"ה)

כתב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה (א' י"ב) אין בונין את המקדש בלילה שנאמר וביום הקים את המשכן, ביום מקימין לא בלילה. ועוסקין בבנין מעלות השחר עד צאת הכוכבים. והכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם, אנשים ונשים כמקדש המדבר.

וכתב הכסף משנה מקור לדברי הר"מ דנשים חייבות מהא דכתיב הכא ויבאו האנשים על הנשים, וכתיב וכל אשה חכמת לב בידיה טוו, ע"כ. ואף על גב דהנך קראי כתיבי אצל המשכן, מ"מ ס"ל בדעת הר"מ ד