חיי אברהם פרשת כי תשא

בענין "זמן כתיבת המשניות והגמרא"

וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה כְּתָב לְךָ אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כִּי עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כָּרַתִּי אִתְּךָ בְּרִית וְאֶת יִשְׂרָאֵל (ל"ד כ"ז)

פירש"י (ד"ה האלה) ולא אתה רשאי לכתוב תורה שבעל פה[1].

ומקורו בגיטין (ס:) ותמורה (יד:) דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמניה דרבי שמעון בן לקיש, כתיב, כתוב לך את הדברים האלה, וכתיב, כי ע"פ הדברים האלה, הא כיצד, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב (פירש"י מכאן אתה למד שהתלמוד לא ניתן לכתוב אלא מפני שהתורה משתכחת). דבי רבי ישמעאל תנא אלה, אלה אתה כותב, ואי אתה כותב הלכות. ובתמורה שם אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא א"ר יוחנן כותבי הלכות כשורף התורה, והלמד מהן אינו נוטל שכר.

ובגטין