פרשת משפטים

 

בס״ד

 

במסגרת תיאורי מעמד הר סיני בתורה מופיעה שלוש פעמים תגובת העם לנדרש מהם מאת ה׳ כנמסר להם מפי משה. בפעם הראשונה הגיבו (שמות יט'/ח׳ - בפרשת יתרו): ׳׳כל אשר דבר ה׳ נעשה״. ובדומה עם שינוי מאוד קל גם בפעם השניה אמרו- (שמות כ״ד/ג׳ בפרשתנו) ״כל הדברים אשר דבר ה׳ נעשה״. ורק בהמשך בפעם האחרונה הצהירו( כד׳/ג׳) :״כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע״.

 

ההיגד האחרון הוא היותר מפורסם מקודמיו, והוא הועלה על נס כדגם לחיקוי. וזה משום שהוא מתפרש כהבעת נכונות לקיים פקודות ה׳ גם אם לא מבינים את הגיונם ואת תועלתם, כחיילים ממושמעים המצהירים קודם נמלא את הפקודה ואחר כך ננסה להבינה.

מהיבט מסוים הגישה הזאת היא אידיאלית ומתחייבת מתוך האמונה הצרופה שהוא (ית״ש) אדוננ