פרשת ויגש -בענין "היאך ידעו האחים שהוא יוסף"

בס"ד

 

בענין "היאך ידעו האחים שהוא יוסף"

וְהִנּ