אבלות החורבן ויום הקדיש הכללי

13.12.2018

סוגי התעניות

ישנם ג' סוגי תעניות:

  1. תענית תשובה, כגון יום הכיפורים.

  2. תענית בקשה בעת צרה כמו עצירת גשמים.

  3. תענית אבלות בזמנים המוזכרים בפסוק[1]: "צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי".

אמנם על פי הרמב"ם גם תעניות בעת צרה וגם תעניות האבלות הינן לצורך חזרה בתשובה, וכך כתב[2]: "ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב עונותיכם הטו וגו', וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם", וכן כתב[3] לעניין ימי האבלות "יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר 'והתודו את עונם ואת עון אבותם' וגומר".

דהיינו, אנו מתאבלים על צרות שאירעו בעבר, כדי שנזכור את מעשי אבותינו הרעים שגרמו להן, ואת העובדה שאנו ממשיכים מעשים אלו,