פרשת מקץ

 

 

 

בס״ד

 

פרשתנו השבוע נפתחת בחלום פרעה בו ראה את עצמו ״עומד על היאור״ (הנילוס).

והרי למדונו חוקרי העולם העתיק שהפרעונים במצרים האלילו את היאור; נמצא אם כן, שבחלום הנדון היה פרעה עומד על אלוהיו. לעומת הסיפור הזה, קראנו לפני כמה שבועות על חלומו של יעקב אבינו בו ראה את ״ה׳ ניצב עליו״ (בראשית כ״ח,י״ג). מתוך השוואת מקראות שני הסיפורים האלה,קבעו חכמינו ז״ל ש״הרשעים מתקיימים על אלוהיהם; והצדיקים, אלוקיהם מתקיים עליהם״ (מדרש בראשית רבה פרשה פ״ט אות ד׳). ניתן לומר שבקיעתם זו פתחו לנו חז״ל אשנב קטן בתחום הפסיכולוגיה של החלומות, שלפיה אדם יכול להעמיד פנים ולהציג את עצמו כמאמין אדוק באיזו תפיסה דתית, או אולי ב ״איזם״ כלשהו; ואם הפצת ״אמונתו״ זו יכולה להביא לו רווח כספי או מעמדי, ינסה הוא להדביק בה גם אחרים; וכל זה, כאשר עמוק בתוך תוכו יודע הוא שבשקר יסודה של אותה אמונה ושאין בה ממש. ורק כאשר שוכב הוא בלילה על משכבו מתגלה האמת, ומרגיש בחלומו שבעצם הוא עומד (דורך) על אלוהיו, כי הכל הצגה שקרית.

על פי הדברים האלה אין פלא שפרעה בחלומו ראה את עצמו ״עומד על היאור״ ולעומתו ראה יעקב בחלומו את ה׳ ניצב עליו״ ; כי האמין יעקב באמונה שלמה שהעומד עליו בורא העולם הוא, אדון הכל