פרשת נח

ב״ה

 

בפרשתנו השבוע אנו פוגשים את אבי האנושות לאחר המבול שהשחית כל ( פרט לנמלטים בתיבה) בבזיונו. מסופר כיצד נח, שהעיד עליו בורא עולם היותו ״צדיק תמים״, אחרי שהתחיל את בנין העולם הרוחני מחדש באופן ראוי (הקרבת קורבנות לבוראו) ניגש הוא לבנין העולם החומרי בסטייה קשה. הרבה מפרטי הסיפור נשארו עלומים אולם מה שכן כתוב מגלה שהאיש נטע כרם, אולי ממוטיבציה חיובית מאד כראוי לצדיק, ושתה מן היין, כנראה יתר על המידה, ומתוך שכרותו נתבזה על ידי חם בנו הצעיר, כבזיון כה חמור שכתוצאה ממנו נתקלל חלק מזרעו של אותו הבן.

אין התורה ספר סיפורים אלא ספר חינוך, ואם חשב נותן התורה (יתברך שמו) לספר לנו כבר בראשית בנין העולם המחודש על ההשפעה ההרסנית של היין על האדם, אפילו על הענק שבציקות, עלינו לשים על ליבנו את המוסר החשוב הנובע מכך. נרשום כאן במרוכז חלק מההשפעות המזיקות של שתיית יין ומשקאות חריפות, שלא במידה, על מנת להתרשם מה גודל השליליות שבדבר.

  1. ביטול מצוות (לשומרי מצוות).

  2. אלימות פיזית אפשרית המסכנת את עצמו ואת אח