פרשת בהעלותך

 

הסוקר סיפורי התורה על התנהגותם של בני ישראל החל מיציאת מצרים ועד מות משה רבנו(תקופה של 40 שנה) ימצא שרוב רובם הם תיאורי תרעומת, מחלוקת ומרי. הסקירה הזאת לכאורה מאוששת את דברי משה עצמו שאמר בסוף ימיו לבני עמו: ״ממרים הייתם עם ד׳ מיום דעתי אתכם״(דברים ט/כד). 

בקריאת פרשתנו השבוע אנו מוצאים מקבץ פסוקים שמעלים ספק גדול ביחס לתוצאות הסקירה הנ״ל שמא הן מציירות תמונה המעוותת את האמת. המדובר באותם 9 פסוקים המתארים את המסעות והחניות של בני ישראל במדבר. מראש היה אמור להיות מסע של ״אחד עשר יום מחורב דרך הר שריר עד קדש ברנע״ [השער הדרומי של ארץ כנען] (דברים א/ב), אולם נהפך להיות אירוע של 38 שנה.