top of page

פרשת בהעלותך

הסוקר סיפורי התורה על התנהגותם של בני ישראל החל מיציאת מצרים ועד מות משה רבנו(תקופה של 40 שנה) ימצא שרוב רובם הם תיאורי תרעומת, מחלוקת ומרי. הסקירה הזאת לכאורה מאוששת את דברי משה עצמו שאמר בסוף ימיו לבני עמו: ״ממרים הייתם עם ד׳ מיום דעתי אתכם״(דברים ט/כד).

בקריאת פרשתנו השבוע אנו מוצאים מקבץ פסוקים שמעלים ספק גדול ביחס לתוצאות הסקירה הנ״ל שמא הן מציירות תמונה המעוותת את האמת. המדובר באותם 9 פסוקים המתארים את המסעות והחניות של בני ישראל במדבר. מראש היה אמור להיות מסע של ״אחד עשר יום מחורב דרך הר שריר עד קדש ברנע״ [השער הדרומי של ארץ כנען] (דברים א/ב), אולם נהפך להיות אירוע של 38 שנה.

בהרחבה, המקרא מספר שמעל למשכן הייתה פריסה של ענן ביום, שנהפך לאש בלילה ובהסתלק הענן, היו אמורים שבטי ישראל לקפל את מחניהם, לארוז חפציהם ולצאת לדרך. הופעת הענן מחדש סימן לעם שעליהם לחנות באותו מקום ולהקים שם את מחניהם מחדש.

לא הייתה כל דרך לדעת מראש על תנועות הענן וממילא נוצר מצב בו לפעמים חנו זמן מרובה במקום מסוים למרות היותו בלתי נוח לחניה לחלוטין, ולעומת זאת היו פעמים שמצאו את עצמם אורזים את חפציהם זמן קצר אחר פירוקם על אף הגעתם למקום הכי נוח לחניה.

מציאות זאת הקיפה כל שבטי ישראל, עם שלם של כ 3 מיליון איש על כל מרכיביו במשך 38 שנים בשטח מדברי. על נאמנות יתר וציות מופתי כותב המקרא שלוש פעמים ״על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו״. או בסדר מילים הפוך.

סיפורי המרי של בני ישראל בתקופת המדבר- כעשרה במספר- אומנם תופסים פסוקים רבים ופרשיות ארוכות ונותנים בהחלט רושם שעם ישראל היה כפוי טובה, חסר סבלנות ובלתי ממושמע. אולם כולם אירעו בזמן מועט והשתתפו בהם רק חלק (אולי אפילו חלק קטן) של העם כתוצאה מאכזבה חמורה או משבר עמוק.

לדעתנו בהשוואה לסיפור המסעות, אף על פי שהוא רק אחד מול רבים, המאזן נוטה לטובת עמידתם של בני ישראל בקשיי התקופה ומתבקשת השאלה מדוע מעוניין הכתוב לתת רושם הפוך?! יתכן לומר שתורת משה ביקורתית מאוד כלפי התנהגות בני ישראל של אז משום אהבת ה׳ ואהבת משה הגדולה כלפי העם הזה. מתוך שישנה הערכה חיובית מאוד וגם רף צפיות גבוה כלפי הבכוח(הפוטנציאל) של בני אברהם, יצחק ויעקב מודגשים הנפילות והאכזבות והכול במגמה של ״... את אשר יאהב, די יוכיח...״(משלי ג/יב).

בזמננו התקשורת הסוקרת את המעשים הנעשים יום יום אצל בני עמנו מרבה לספר עד כמה גרועים אנחנו וזה כדי לתגבר את ״הרייטינג״(הפופולאריות) שלה, עלינו להיזהר מאוד שלא לבוא מפאת זאת להערכה עצמית נמוכה כי התמונה הנוצרת על ידה מעוותת. לא הפסקנו מלהיות בני האבות והאמהות הקדושים ונעשים על ידינו מדי יום מעשי חסד רבים ועצומים בהתנדבות ומסירות למען הכלל ומדינתנו. ביקורת עצמית- כן ותמיד, אבל הערכה נמוכה עצמית אף פעם לא.

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
whatsapp-logo.png
bottom of page