פרשת בהר

תוך כדי ויכוח אמר ראובן לחברו שמעון: ״מה ענין שמיטה אצל הר סיני?"

הוא התכוון בכך ששמעון מערב בדבריו שני עניינים שונים שאין ביניהם שייכות זה לזה. אין זה נדיר לשמוע מפי מלומדים אנשי ספר התבטאות הזאת ויש לדעת שמקור הפתגם בפרשה שנקרא השבת בבית הכנסת.

הפרשה נפתחת בלשון וידבר ד' אל משה בהר סיני לאמר" וממשיכה לצוות על מצות שמיטת הקרקעות של ארץ ישראל כל שבע שנים. על סמיכת הכתוב "בהר סיני" למצות השמיטה הנדונה עוררה חז״ל לשאול ״ מה ענין שמיטה אצל הר - סיני? "(בספרא-מדרש הלכה של חז״ל) . יש שפירשו את כוונות השאלה שאם כל המצוות ניתנו בהר סיני מדוע היה צורך למקרא לציין שמצווה זו (השמיטה) ניתנה בהר סיני, ועוד אין דרכו של המקרא להזכיר מקום הציווי אלא אם כן התרחש שם אירוע מסוים