פרשת אמור

 

פרשתנו השבוע מפרטת אותם הזמנים שבהם הופיע הקב״ה בטובו וכתוצאה מכך זכינו לחרות פיסית(פסח); וכן לחירות רוחנית- תרבותית(שבועות- זמן מתן תורתנו); ועוד להשגחה מיוחדת של הגנה ומלוי צרכים אנושיים בהוויה -מדברית במשך 40 שנה ,עד כניסתנו לארץ נושבת (סמל הסוכות).

 

מלבד החירויות הנ״ל זכתה אומתנו גם להופעה אלוקית מיוחדת כאשר שחררנו ד׳ מכבלי חטא העגל על ידי מתן לוחות שניים וכריתת ברית- תורה מחודשת. תאריך האירוע הזה הינו עשירי לחודש השביעי(תשרי) והוא נשאר לדורות עולם בתבנית של יום הכיפורים, בו האדם בישראל משתחרר מהשעבוד העצמי המוטל עליו במשך כל ימות השנה ע״י הקנאה, התאווה ורדיפת הכבוד המביאים לידי חטא.