פרשת אחרי מות קדושים

קדושתו של הקדוש ברוך הוא אמורה לבא לידי בטו׳ ב- 3 מימז־ים של עולמנו; במימד המקום, במימד האדם, הנברא בצלמו וכדמותו, ובמימד הזמן. לשם כך בחר בורא עולם עבור כל אחד מהמימדים הנ״ל שלשה מוקדים בהם תתרכז הקד