פרשת תזריע-מצורע

 

בס"ד.

 

ספר ויקרא מכונה גם "ספר הכהונה" או "ספר הקדושה", כי בחלקו הגדול ישנן הוראות לכהנים כיצד לנהוג בבואם לעבוד במשכן (במקדש) ה'. כלולות בהוראות הללו גם הנחיות המגבילות את הכניסה למקדש במצבים מסוימים הקרואים מצבי טומאה.

 

בשתי הפרשיות המחוברות שנקרא השבת בתורה (תזריע-מצורע) וכן בזו שקראנו ל