פרשת צו - שבת הגדול

 

השבת אנו נזכרים בקרבן הפסח הראשון שהקריבו בני ישראל עוד בהיותם בארץ מצרים. לקראת טקס ההקרבה ההוא נצטוו בני ישראל ארבעה ימים מקודם לקחת מעדר הצאן, או לקנות בשוק, טלה (״שה״) זכר תמים ( בלי מום) ולקשרו למטה בבית; ובהגיע יום ארבעה עשר בניסן( יום הטקס) לשחטו לשם ד׳.