פרשת ויקרא

פרשת ויקרא

על שם המילה הפותחת נקראת פרשתנו ״ויקרא״ ; וכן כל הספר השלישי של חמישה חומשי התורה. תשומת לב מיוחדת עוררה המילה הזאת אצל לומדי וקוראי התורה משום שבכל ספר תורה היא כתובה בסופה עם ״אלף״ קטנה(כמחצית הגודל הרגיל של אותיות התורה) ומשום כך מכונה היא ״אלף זעירה״.

רבים הציעו פירושים לתופעה הנדירה הזאת ואנו נציג כאן את הצעתו של הרב יעקב משה חרל״פ(זצ״ל) שהיה רבה של שכונת שערי חסד בירושלים לפני דור. בחרנו בהסבר הזה משום משמעותו הכללית והרבה על הבנת התורה כולה.

בתקשורת מילולית בין אדם מבוגר ותינוק רגיל המבוגר לרדת לרמת הקטן, ובכדי להשתעשע עימו, מרוב חיבה, ישמיע הגדול קולות שונים ומשונים כדוגמת שפת התינוק. כל הרואה את המראה הזה מבין שאין יותר תוכן ועומק לקולות הנשמעים מאשר ניסיון לתקשר עם התינוק ולעורר את תשומת ליבו.

מתוך אהבה וחיבה מיוחדת רצה בורא עולם (ית״ש