פרשת תרומה

המילה "אוטופיה" בלועזית פירושה- ״ רעיון דמיוני שאינו ניתן להתקיים במציאות" (מילון אבן- שושן).

בפרשתנו השבת נקרא את דרישת התורה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה/ח) ניתן היה לחשוב שבהיגד הזה ישנו תיאור מובהק של "אוטופיה" כמוגדר לעיל; ואין לך טעות גדולה ממחשבה כזאת.

עם ישראל הוא עם ה' ואי אפשר להיות כזה בלי קשר ישיר עם ה'. לא פעם נמצא בנביאים ובכתבי הקודש דימוי לקשר הזה כקשר בין איש ואשתו. כל זמן שנישואיהם קיים הקשר קיים. לפעמים הוא גלוי לעיני אחרים ולפעמים הוא נסתר מהם; אבל גם כאשר הוא נסתר- הוא קיים.

המושג "שכינה בישראל" אינו רעיון דמיוני- הוא מציאות תמידית- נצחית יותר ראלית מכל ראליה אחרת. "שכינה בישראל" הוא היעוד הלאומי של עמנו והוא התוכן המלא של גאולתנו השלמה. בהקדמתו של רבנו משה בן נחמן (הרמב״ן) לספר שמות כתוב"... כשיצאו (בני ישראל) ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין ייחשבו גולים...(ורק) כשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקב״ה והשרה שכינתו בניהם, אז שבו אל מעלת אבותם... ואז נחשבו גאולים."

כאשר הקשר בין ישראל והקדוש ברוך הוא נסתר לגמרי כמו בימי השואה באירופה המצב נחשב כאילו "געלה נפשו" של הקב״ה ברעייתו ישראל; וכבר כתב רבנו אור-החיים הקדוש בפירושו לקללה הכתובה בתוכחה של ספר ויקרא בלשון"... וגעלה נפשי אתכם"(ויקרא כו/ל)"... נתכוון שלא יתנבאו עוד בישראל נביאים כי לא יופיע ה' שכינתו המתייחם לה (לנבואה)... וקללה זו אין קללה למעלה ממנה..."

מתוך הדברים האלה נמצא ששאיפתנו לגאולה שלמה היא כוללת את הכמיהה להשבת שכינה לישראל באופן גלוי כי היא נמצאת איתנו כל הזמן לפעמים בהסתר חלקי, כמו בזמננו שזכינו לעצמאות מדינית, לניצחונות מדהימים במלחמות עם אויבנו, וכן לכלכלה משגשגת ועוד ועוד.

מספרים שכאשר נשאל אחד מגדולי אדמורי החסידות, הרבי מקוצק בהיותו ילד היכן נמצא הקב״ה, הוא השיב "בכל מקום שנותנים לו להיכנס". ממנו נלמד שלא נזכה לגאולה שלמה בלי שנפתח פתח רחב לכניסת השכינה על ידי חזרתנו אליו, יתברך שמו, ולתורתו ובבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

![endif]--

![endif]--![endif]--

![endif]--

המלצת העורך
ארכיון
Archive
תגיות
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

זמני התפילות במכון

ימים א' – ה'

שחרית 6:15
ראש חודש 6:00

מנחה

מנין ראשון 13:15,

מנין שני 20 דק' לפני שקיעה

ערבית

מנין ראשון 20 דק' אחרי שקיעה,

מנין שני 19:00

מנין שלישי 21:00

 

צור קשר

 

ת.ד. 1613 קרית ארבע 9010000

טל  02-9964722

פקס 02-9963253

מייל marabanim@gmail.com

waze.png