פרשת תרומה

המילה "אוטופיה" בלועזית פירושה- ״ רעיון דמיוני שאינו ניתן להתקיים במציאות" (מילון אבן- שושן).

בפרשתנו השבת נקרא את דרישת התורה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה/ח) ניתן היה לחשוב שבהיגד הזה ישנו תיאור מובהק של "אוטופיה" כמוגדר לעיל; ואין לך טעות גדולה ממחשבה כזאת.

עם ישראל הוא עם ה' ואי אפשר להיות כזה בלי קשר ישיר עם ה'. לא פעם נמצא בנביאים ובכתבי הקודש דימוי לקשר הזה כקשר בין איש ואשתו. כל זמן שנישואיהם קיים הקשר קיים. לפעמים הוא גלוי לעיני אחרים ולפעמים הוא נסתר מהם; אבל גם כאשר הוא נסתר- הוא קיים.