פרשת ויחי

26.12.2017

 

השבת נפרדים מהתיעוד המקראי של קורות אבות האומה. עם סיום ספר בראשית אנו קוראים על קבורת יעקב אבינו במערת המכפלה, שם קבורים היו אביו וסבו־ יצחק ואברהם. בהקשר לאירוע הזה מזכירה התורה בפעם העשירית את השם של ״בני-חת״ מהם קנה אברהם את שדה ע