חיים של צניעות

26.11.2017

מתוך הספר 'שירת עלמות' - פרקי הגות והלכה בענייני חינוך בת ישראל

 

ראשי פרקים

א. צניעות ופנימיות

ב. אישה, מהי?

ג. מהי תרבות?

ד. הקדושה

ה. הפרדה בין המינים

ו. טבע האדם

ז. חיים של צניעות

 

א. צניעות ופנימיות

נושא הצניעות אינו נוגע רק לצד המצומצם של הלבוש, על אף שהוא הבולט ביותר, אלא עומק הדברים מתחיל הרבה לפני זה. מה מהותי