פרשת תולדות

15.11.2017

הסתלקות מירושה

בפרשתנו פרשת תולדות מסופר על הולדת התאומים יצחק ועשיו. והנה ברור שמבחינה פיזית עשיו הינו הבכור וכן באמת התייחס אליו יצחק כאל בנו בכורו. אומנם יעקב בחיר האבות אע"פ שנולד באופן פיזי אחריו אנו יודעים שרבקה וחז"ל התייחסו אליו בתור בכור האחים.

וכבר רש"י[1]  על הפרשה כותב מדוע יעקב הוא הבכור ולא עשיו  שכתב:

"שמעתי מדרש אגדה הדורשו לפי פשוטו, בדין היה אוחז בו לעכבו, יעקב נוצר מטיפה ראשונה ועשו מן השניה, צא ולמד משפופרת שפיה קצרה, תן לה שתי אבנים זו תחת זו, הנכנסת ראשונה תצא אחרונה, והנכנסת אחרונה תצא ראשונה, נמצא עשו הנוצר באחרונה יצא ראשון, ויעקב שנוצר ראשונה יצא אחרון, ויעקב בא לעכבו שיהא ראשון ללידה כראשון ליצירה, ויפטור את רחמה, ויטול את הבכורה מן הדין:"  אמנם בהמשך הפרשה יעקב לא מסתפק בהגדרתו בתור בכור אלא הוא מעונין לקנות את הבכורה " ויֹּ֖אמֶר יַעֲקֹ֑ב מִכְרָ֥ה כַיּ֛וֹם אֶת־בְּכֹֽרָתְךָ֖ לִֽי" ובאמת עשיו מוכר את בכורתו ליעקב.

והנה יש לשאול כיצד חלה המכירה של הבכורה הרי כל ענין הבכורה הוא רק אחרי מות המוריש שבנידון דידן הוא יצחק והרי יצחק עדין חי וממילא כל ענין המכר יחול רק עוד הרבה זמן ובלשון חז"ל המכר הוא מכירה של באה לעולם ואין מכירה כזו חלה ?[2]

ויסוד השאלה הנה היות וכעת הדבר אינו נמצא בעולם ועד שהוא יהיה בעולם יקח עוד זמן בין מרובה בין מעט הקונה והמקנה יש להם חסרון בגמירות דעת , היינו שכל מעשה קנין הוא הגומר או המביא[3] לידי גמירות דעת ואם כן כעת שיעקב קונה מעשיו א