בנייה בתשעה באב על ידי נכרי

21.04.2017

 

ראשי פרקים:

א. אי עשיית מלאכה בתשעה באב

ב. הסבר ראשון – משום היסח הדעת

ג. הסבר שני – משום עצם האבלות

ד. הסבר שלישי – משום חיזוק הצער

ה. אמירה לנכרי לבנות בתשעה באב

ו. מסקנה

 

חשיבות יישוב ארץ ישראל ובניינה אינה זקוקה