top of page

הרה"ג דוב ליאור שליט"א

כריכה קשה,

275 עמ'

פסקי הרה"ג דוב ליאור שליט"א -נשיא המכון ומרא דאתרא

שו"ת בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך, שו"ת זה מהווה המשך ישיר ומעמיק לחלקים הקודמים בזה שהוא מביא את משנתו של התורנית של הגר"ד ליאור שלא התבררה דייה בחלקים הקודמים.

לטעימה מהספר לחץ כאן

שו"ת דבר חברון בד' חלקי שו"ע' - פסקי הרה"ג דב ליאור שליט"א בארבעת חלקי שו"ע'

70.00 ₪ מחיר רגיל
55.00 ₪מחיר מבצע
  • פסקי הרה"ג דוב ליאור שליט"א בארבעת חלקי שולחן ערוך, על בסיס שאלות שנשאל הרב בתקופות שונות

whatsapp-logo.png
bottom of page