top of page

הרה"ג דוב ליאור שליט"א

כריכה קשה,

300 עמ'

פסקי הרה"ג דוב ליאור שליט"א -נשיא המכון ומרא דאתרא בנושא יורה דעה

לטעימה מהספר לחץ כאן

שות דבר חברון יורה דעה חלק ב פסקי הרה"ג דב ליאור שליט"א

55.00 ₪ מחיר רגיל
44.00 ₪מחיר מבצע

מבצע פורים פסח

  • פסקי הרה"ג דוב ליאור שליט"א בנושא יורה דעה, על בסיס שאלות שנשאל הרב בתקופות שונות

whatsapp-logo.png
bottom of page