top of page

קריאת המגילה בחברון

כריכה רכה

103 עמ', 

בירור מעמדה של חברון ושכונותיה לעניין קריאת המגילה, הלכה למעשה.

מאת הרב עידוא אלבה שליט"א- רב בישיבת "עוד יוסף חי" ולומד בכולל 'תועה השדה' במחנה חורון, כמו כן מעביר שיעור בירושלמי יומי באינטרנט וחוקר במכון לרבני ישובים.

לטעימה מהספר - לחץ כאן

קריאת המגילה בחברון' - מעמדה של חברון בענין מגילה'

25.00 ₪ מחיר רגיל
15.00 ₪מחיר מבצע
  • בירור מעמדה של חברון ושכונותיה לעניין קריאת המגילה, הלכה למעשה.

    א. המחבר מברר את מיקומה של חברון המקראית, ומזהה את חומותיה מתקופת יהושע בן נון.

    ב. המשמעות ההלכתית לעובדת היות חברון עיר מקלט.

    ג. התייחסות לשכונות חברון, לאור העובדה שלעת עתה רובה מאוכלסת גויים.

whatsapp-logo.png
bottom of page