top of page

פינוי מת מקבר לקבר 

כריכה רכה

79 עמ',
אופני האיסור וההיתר להעברת מת ממקומו. בירור זה נותן את דעתו על סלילת דרכים, במציאות בה נתקלים לא פעם בקברים. בירור הלכתי זה נעשה רלוונטי, לצערנו, בפינוי גוש קטיף

מאת הרב יצחק רודריג - ראש המכון והרב אליעזר אפרסמון - עובד במכון 'הלכה ברורה' וחוקר במכון לרבני ישובים

לטעימה מהספר לחץ כאן

פינוי מת מקבר לקבר' - בירור הלכתי באופני האיסור וההיתר להעברת מת ממקומו'

30.00 ₪ מחיר רגיל
20.00 ₪מחיר מבצע
  • אופני האיסור וההיתר להעברת מת ממקומו. בירור זה נותן את דעתו על סלילת דרכים, במציאות בה נתקלים לא פעם בקברים. בירור הלכתי זה נעשה רלוונטי, לצערנו, בפינוי גוש קטיף

whatsapp-logo.png
bottom of page