top of page

משכנותיך ישראל - נזקי שכנים בחצרות ובבתים, ספר דיגיטלי (קובץ PDF) 173 עמ',מדריך עיוני ביחסי שכנים בחצרות ובבתים והימנעות מנזקים  מאת הרב משה כהן שליט"א ראש מערך הכשרות בהר חברון ורב היישוב מעון לשעבר.

הספ

משכנותיך ישראל - ספר דיגטלי

20.00 ₪מחיר
 • הספר נכתב באופן שיש בכוחו לספק מענה הן למי שמעוניין בידיעת
  ההלכה למעשה כפי שנכתב וסוכם בצורה של הלכות פסוקות בראש
  העמוד, והן למי שרוצה לדעת את שורשי הדינים בצורה מסודרת בפתיחה
  לכל נושא ובהערות למטה, כדי שיוכל להבין את ההיגיון הפנימי שבהלכות
  ולברר לעצמו כדעת איזה פוסק הוא נוהג בביתו, בהתאם למצב שנקלע
  אליו. נציין עוד כי הספר כתוב בלשון ובהתאמה למציאות בת ימינו ועוסק
  בדוגמאות ובמקרים אקטואליים הנגזרים, כמובן, מן דיני חז"ל והראשונים,
  על מנת להנגיש את החומר בצורה מיטבית לקוראים. סתם הפניה לגמרא,
  הכוונה למסכת בבא בתרא
   

whatsapp-logo.png
bottom of page