top of page

מצה עשירה

כריכה קשה

391 עמ'

 מחקר הלכתי ומדעי מקיף בסוגיית מצה עשירה - בצק מעורב במיצי פירות ללא מים, בתוספת רכיבים כימיים לזירוז האפיה. המחקר מתמודד ללא פחד ומורא עם שיטות הראשונים והאחרונים לבירור הגדרת החמץ, והשלכותיו למצה עשירה. הכרעת המחבר: מצה עשירה חמץ גמור.

מאת הרב עידוא אלבה שליט"א- רב בישיבת "עוד יוסף חי" ולומד בכולל 'תועה השדה' במחנה חורון, כמו כן מעביר שיעור בירושלמי יומי באינטרנט וחוקר במכון לרבני ישובים.

לטעימה מהספר - לחץ כאן

מצה עשירה' - בירורים בגדרי החמצה'

65.00 ₪ מחיר רגיל
50.00 ₪מחיר מבצע
  • מחקר הלכתי ומדעי מקיף בסוגיית מצה עשירה - בצק מעורב במיצי פירות ללא מים, בתוספת רכיבים כימיים לזירוז האפיה. המחקר מתמודד ללא פחד ומורא עם שיטות הראשונים והאחרונים לבירור הגדרת החמץ, והשלכותיו למצה עשירה. הכרעת המחבר: מצה עשירה חמץ גמור.

whatsapp-logo.png
bottom of page