top of page

כריכה קשה,

167 עמ',

עיון להלכה בסוגית חרקים במזון – כשרות תות שדה וקלחי תירס.

מאת הרב איתם הנקין הי"ד.

לטעימה מהספר לחץ כאן

לכם יהיה לאכלה' - עיון להלכה בסוגיות חרקים במזון - כשרות תות שדה וקלחי תירס'

55.00 ₪ מחיר רגיל
35.00 ₪מחיר מבצע
  • בספר עיון בסוגיות: ביטול מדאורייתא, ספיקא דרבנן לקולא, מיעוט המצוי, צורת הבדיקה, איסור בריה, ביטול איסור לכתחילה.

    לאחר המסקנות הכלליות העולות מן הסוגיות בוחן המחבר שני מקרים שהועלו כבעיה בשנים האחרונות: כשרות תותי השדה וכשרות קלחי התירס.

    המחבר מסיים את דבריו בסיכום ההלכה לכתחילה, בדיעבד ובשעת הדחק.

bottom of page