top of page

טהרת שדה המכפלה

כריכה קשה

 500 עמ', 

עניני טומאה וטהרה בספר זה בא לידי ביטוי הצד ההלכתי של נושא חשוב זה, שמושלך לעניין כניסת כהנים לתוך מערת המכפלה.

מאת הרב עידוא אלבה שליט"א- רב בישיבת "עוד יוסף חי" ולומד בכולל 'תועה השדה' במחנה חורון, כמו כן מעביר שיעור בירושלמי יומי באינטרנט וחוקר במכון לרבני ישובים.

לטעימה מהספר - לחצו כאן

טהרת שדה המכפלה' - בירור בדיני קברים -טומאה וטהרה'

65.00 ₪ מחיר רגיל
50.00 ₪מחיר מבצע
 • עניני טומאה וטהרה נשאו, מאז חורבן בית המקדש, אופי של קושי בלימוד אך ללא הקשר הלכתי. בספר זה בא לידי ביטוי הצד ההלכתי של נושא חשוב זה, שמושלך לעניין כניסת כהנים לתוך מערת המכפלה.

  מסקנת הספר - יש לאפשר כניסת כהנים למערת המכפלה.

  מלבד זאת כולל הספר:

  א. מחקר מקיף באופני הקבורה השונים, טומאתם ודרכי טהרתם.

  ב. תאור מפורט של מבנה המערה, לאור כניסה ומיפוי פיזי בתוך המערה  נוכח ממצאים ארכיאולוגיים בעבר ובהווה.

  ג. השלכת המחקרים המדעיים וההלכתיים לקביעה שישנה חציצה המונעת מהטומאה לעלות למבנה המערה.

whatsapp-logo.png
bottom of page